Tự học Linux

WordPress CMS được đóng gói thành rpm có gì khác so với WordPress source web?

Hình ảnh, tin tức được dán lên 1 tờ giấy lớn thường gọi là báo tường do các bạn học sinh Việt Nam làm – Hình lấy từ mạng Internet. WordPress là 1 trong những Web CMS được xài nhiều nhất trên thế giới do ai cũng có thể viết thêm WordPress plugin để bán …

WordPress CMS được đóng gói thành rpm có gì khác so với WordPress source web? Read More »

Bài tập DevOps hay bài tập lập trình Bash shell thực chiến?

Bài tập DevOps này thực chất là bài tập lập trình Bash shell thực chiến. Chỉnh sửa lại 3 dòng code dư thừa trong chương trình dưới dùng để đóng gói Apache HTTP Web Server thành dạng Container Image. https://github.com/docker-library/httpd/blob/master/2.4/Dockerfile

nano editor có bao nhiêu phím tắt?

Linux text mode là chế độ dòng lệnh giúp Linux server khởi động nhanh hơn, chạy nhanh hơn so với chế độ đồ họa GUI (Graphical User Interface) của Windows Server. Linux text mode cũng giúp giảm bớt bề mặt tấn công (attack surface), giảm các lỗi bảo mật có thể có do môi trường …

nano editor có bao nhiêu phím tắt? Read More »

Linux man page có bao nhiêu phím tắt

Sức mạnh của Linux nằm ở chỗ lập trình Bash shell để tự động hóa mọi công việc ở Linux userspace hay Linux user space. Linux userspace là không gian người dùng, là môi trường để người dùng thao tác với nó từ lớp vỏ (shell). Học Linux kết quả cuối cùng cũng là để …

Linux man page có bao nhiêu phím tắt Read More »

Lệnh Linux quản lí user group

Các lệnh quản lí user, group trên Ubuntu Server. Các lệnh quản lí user, group trên Rocky Linux 9. Bài tập Linux user, group. Lệnh Linux để quản lí user, group trên Ubuntu Server 22.04 và Rocky Linux 9 có gì khác nhau hông? Nếu có thì khác nhau chỗ nào, tại sao lại khác …

Lệnh Linux quản lí user group Read More »

Tự học Linux bằng 105 lệnh Linux trong coreutils

Chè bà ba – Hình minh họa Dự án phần mềm mã nguồn mở, miễn phí GNU coreutils cung cấp rất nhiều lệnh cho người dùng thao tác với hệ điều hành Linux bằng chế độ dòng lệnh (cli mode) hoặc viết bash script tự động. Tự học Linux bằng 105 lệnh Linux có trong …

Tự học Linux bằng 105 lệnh Linux trong coreutils Read More »

84 lệnh Linux trong util-linux đã đủ cho ai yêu thích lệnh Linux chưa?

util-linux thuộc dự án phần mềm mã nguồn mở, miễn phí Linux kernel. util-linux cung cấp rất nhiều lệnh để người dùng thao tác với hệ điều hành Linux. Học lệnh Linux không thể bỏ qua các lệnh có trong util-linux. Chúng ta hãy cùng xem 84 lệnh trong util-linux để làm gì nhé. Lệnh …

84 lệnh Linux trong util-linux đã đủ cho ai yêu thích lệnh Linux chưa? Read More »

Lập trình PowerShell thực chiến

Con Hến loại to – Hình minh họa Thịt hến luộc – Hình minh họa Lập trình Powershell thực chiến để giải tiếp bài toán này đã được viết bằng Bash shell. Phần lớn các máy tính cá nhân đều chạy hệ điều hành Windows nên để không phải cài đặt thêm các ngôn ngữ …

Lập trình PowerShell thực chiến Read More »