Bài tập DevOps

Bài tập DevOps hay bài tập lập trình Bash shell thực chiến?

Bài tập DevOps này thực chất là bài tập lập trình Bash shell thực chiến. Chỉnh sửa lại 3 dòng code dư thừa trong chương trình dưới dùng để đóng gói Apache HTTP Web Server thành dạng Container Image. https://github.com/docker-library/httpd/blob/master/2.4/Dockerfile

IT System Automation 100% là dễ hay khó nếu nhìn từ NAT Network của VMware Workstation 17 Pro

Máy ảo xài card mạng NAT là đơn giản nhất và thuận tiện nhất khi làm Lab trên VMware Workstation 17 Pro. NAT used to share the host’s IP address. Mỗi máy ảo xài card mạng NAT sẽ nhận 1 IP động ngẫu nhiên được cấp từ DHCP Server có sẵn trên card mạng NAT. …

IT System Automation 100% là dễ hay khó nếu nhìn từ NAT Network của VMware Workstation 17 Pro Read More »

busybox đã thâm căn cố đế trong Alpine Linux như thế lào?

Bài này nằm trong 1 loạt bài tech mổ xẻ Alpine Linux để biết vì sao Alpine Linux nhỏ, nhẹ hơn nhiều so với các bản Linux khác. Team docker thường build container image xài Alpine Linux container chạy các phần mềm, ứng dụng đóng gói dạng container. Alpine Linux xài busybox chứ hổng xài …

busybox đã thâm căn cố đế trong Alpine Linux như thế lào? Read More »

Tự học Linux sao cho hiệu quả nhất

Nếu bạn đã biết Alpine Linux container dung lượng rất nhỏ so với các container image khác như bookworm-slim hay oraclelinux9-slim, oraclelinux8-slim… ở bài tech trước chúng tôi có nói. Học DevOps học Docker container học Linux 1 cách hiệu quả nhất Thì bài này chúng tôi sẽ giúp bạn nào đặt câu hỏi tự …

Tự học Linux sao cho hiệu quả nhất Read More »

Học chủ động để cài Alpine Linux tự động 100%

Bài tập Linux theo hướng tự động 100%. Cài Alpine Linux tự động 100% chỉ với 1 câu lệnh như hình dưới. Cài Alpine Linux tự động sẽ làm các công việc dưới mình ên thay vì hỏi mình cái này cái kia Quá trình cài Alpine Linux tự động đã xong, chỉ cần login …

Học chủ động để cài Alpine Linux tự động 100% Read More »

Bài tập Linux hay bài tập Docker container hay bài tập DevOps?

Bài tập Linux cũng đúng vì Oracle Linux là bản Linux được Oracle đóng gói. Bài tập Docker container cũng được Oracle Linux được đóng gói thành container trên kho container của Docker Hub Bài tập DevOps cũng đúng vì mần cái có liên quan đến container Oracle Linux 8 slim fips container khác gì …

Bài tập Linux hay bài tập Docker container hay bài tập DevOps? Read More »

Bài tập DevOps hay bài tập Docker container hay bài tập Linux?

Bài tập DevOps cũng đúng vì liên quan đến container Bài tập Docker container cũng được Bài tập Linux cũng chính xác Oracle Linux 7 slim fips container khác gì với Oracle Linux 7 slim container ? Khóa học Build Docker container image optimize sẽ giúp bạn biết giải bài tập này