Linux man page có bao nhiêu phím tắt

Sức mạnh của Linux nằm ở chỗ lập trình Bash shell để tự động hóa mọi công việc ở Linux userspace hay Linux user space. Linux userspace là không gian người dùng, là môi trường để người dùng thao tác với nó từ lớp vỏ (shell). Học Linux kết quả cuối cùng cũng là để …

Linux man page có bao nhiêu phím tắt Read More »