Build Docker container image optimize

Bài tập DevOps hay bài tập lập trình Bash shell thực chiến?

Bài tập DevOps này thực chất là bài tập lập trình Bash shell thực chiến. Chỉnh sửa lại 3 dòng code dư thừa trong chương trình dưới dùng để đóng gói Apache HTTP Web Server thành dạng Container Image. https://github.com/docker-library/httpd/blob/master/2.4/Dockerfile

How does Docker work hay Docker hoạt động như thế nào?

Docker hoạt động như thế nào? Docker đóng gói các phần mềm, ứng dụng thành dạng container có nhiều thuận tiện hơn so với trước đây là đóng gói bằng rpm trên dòng Red Hat và deb trên dòng Debian hay apk trên Alpine Linux. Chú ý cách đóng gói bằng rpm, deb, apk vẫn …

How does Docker work hay Docker hoạt động như thế nào? Read More »

bookworm-slim bookworm container image khác gì nhau?

Bookworm là con sâu chuyên chui vào sách vở để ăn các trang giấy nên người ta thường gọi là con mọt sách Đây là bàn ăn không chịu dọn dẹp của con mọt sách 😀 Con mọt sách nếu ăn gỗ mục thì nhìn như này Debian 12 được đặt tên là bookworm Debian …

bookworm-slim bookworm container image khác gì nhau? Read More »