Linux CLI

Lệnh Linux quản lí user group

Các lệnh quản lí user, group trên Ubuntu Server. Các lệnh quản lí user, group trên Rocky Linux 9. Bài tập Linux user, group. Lệnh Linux để quản lí user, group trên Ubuntu Server 22.04 và Rocky Linux 9 có gì khác nhau hông? Nếu có thì khác nhau chỗ nào, tại sao lại khác …

Lệnh Linux quản lí user group Read More »

Lệnh Linux trong util-linux của Ubuntu Server và Red Hat Enterprise Linux khác gì nhau?

Ubuntu Server 22.04.3 LTS có 81 lệnh trong util-linux. Rocky Linux 9.3 có 84 lệnh trong util-linux. Amazon Linux 2023 có 85 lệnh trong util-linux. Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin hay luận văn công nghệ thông tin về so sánh sự khác nhau giữa Ubuntu Server và Red Hat Enterprise Linux …

Lệnh Linux trong util-linux của Ubuntu Server và Red Hat Enterprise Linux khác gì nhau? Read More »

Tự học Linux bằng 105 lệnh Linux trong coreutils

Chè bà ba – Hình minh họa Dự án phần mềm mã nguồn mở, miễn phí GNU coreutils cung cấp rất nhiều lệnh cho người dùng thao tác với hệ điều hành Linux bằng chế độ dòng lệnh (cli mode) hoặc viết bash script tự động. Tự học Linux bằng 105 lệnh Linux có trong …

Tự học Linux bằng 105 lệnh Linux trong coreutils Read More »

84 lệnh Linux trong util-linux đã đủ cho ai yêu thích lệnh Linux chưa?

util-linux thuộc dự án phần mềm mã nguồn mở, miễn phí Linux kernel. util-linux cung cấp rất nhiều lệnh để người dùng thao tác với hệ điều hành Linux. Học lệnh Linux không thể bỏ qua các lệnh có trong util-linux. Chúng ta hãy cùng xem 84 lệnh trong util-linux để làm gì nhé. Lệnh …

84 lệnh Linux trong util-linux đã đủ cho ai yêu thích lệnh Linux chưa? Read More »