Lập trình PowerShell thực chiến

PowerShell trên AlmaLinux 9 sẽ như thế nào?

Powershell là shell để chạy các dòng lệnh (command line) trên Windows có từ thời Windows Vista vào 01/2007. PowerShell v2.0 được hoàn chỉnh hơn và là 1 thành phần được tích hợp trong Windows 7 và Windows Windows Server 2008 R2. Microsoft sau đó quyết định mở mã nguồn của PowerShell trên Github vào …

PowerShell trên AlmaLinux 9 sẽ như thế nào? Read More »

Lập trình PowerShell thực chiến

Con Hến loại to – Hình minh họa Thịt hến luộc – Hình minh họa Lập trình Powershell thực chiến để giải tiếp bài toán này đã được viết bằng Bash shell. Phần lớn các máy tính cá nhân đều chạy hệ điều hành Windows nên để không phải cài đặt thêm các ngôn ngữ …

Lập trình PowerShell thực chiến Read More »