Tự học lập trình

Bài tập DevOps hay bài tập lập trình Bash shell thực chiến?

Bài tập DevOps này thực chất là bài tập lập trình Bash shell thực chiến. Chỉnh sửa lại 3 dòng code dư thừa trong chương trình dưới dùng để đóng gói Apache HTTP Web Server thành dạng Container Image. https://github.com/docker-library/httpd/blob/master/2.4/Dockerfile

Lập trình PowerShell thực chiến

Con Hến loại to – Hình minh họa Thịt hến luộc – Hình minh họa Lập trình Powershell thực chiến để giải tiếp bài toán này đã được viết bằng Bash shell. Phần lớn các máy tính cá nhân đều chạy hệ điều hành Windows nên để không phải cài đặt thêm các ngôn ngữ …

Lập trình PowerShell thực chiến Read More »