Linux commands list

nano editor có bao nhiêu phím tắt?

Linux text mode là chế độ dòng lệnh giúp Linux server khởi động nhanh hơn, chạy nhanh hơn so với chế độ đồ họa GUI (Graphical User Interface) của Windows Server. Linux text mode cũng giúp giảm bớt bề mặt tấn công (attack surface), giảm các lỗi bảo mật có thể có do môi trường …

nano editor có bao nhiêu phím tắt? Read More »

Lệnh Linux quản lí user group

Các lệnh quản lí user, group trên Ubuntu Server. Các lệnh quản lí user, group trên Rocky Linux 9. Bài tập Linux user, group. Lệnh Linux để quản lí user, group trên Ubuntu Server 22.04 và Rocky Linux 9 có gì khác nhau hông? Nếu có thì khác nhau chỗ nào, tại sao lại khác …

Lệnh Linux quản lí user group Read More »