Linux man page shortcut

Linux man page đọc ở dạng pdf cho cuộc đời dễ dàng hơn

Nếu đã đọc bài trước về các phím tắt của trang man trên Linux bạn có thể bị ngán. Thật may mắn bạn có thể chuyển man page sang pdf để đọc cho dễ thở. httpd man page ở dạng pdf mời bạn thưởng thức. https://devsecops.edu.vn/wp-content/uploads/2024/01/httpd.pdf Để chạy được lệnh ps2pdf cần cài gói ghostscript. …

Linux man page đọc ở dạng pdf cho cuộc đời dễ dàng hơn Read More »

Linux man page có bao nhiêu phím tắt

Sức mạnh của Linux nằm ở chỗ lập trình Bash shell để tự động hóa mọi công việc ở Linux userspace hay Linux user space. Linux userspace là không gian người dùng, là môi trường để người dùng thao tác với nó từ lớp vỏ (shell). Học Linux kết quả cuối cùng cũng là để …

Linux man page có bao nhiêu phím tắt Read More »