Khóa học Ansible automation

Vagrant Ansible local provisioner có thể chạy bằng mấy cách?

Vagrant Ansible local provisioner là chức năng tự động chạy Ansible sau khi máy ảo khởi dộng lên xong. Để chạy được Vagrant Ansible local provisioner thì Vagrant box Linux được đóng gói phải cài sẵn Ansible để làm Ansible control node. Cũng có thể kết hợp Vagrant shell provisioner để cài Ansible trước để …

Vagrant Ansible local provisioner có thể chạy bằng mấy cách? Read More »

CompTIA có khóa học Ansible automation nào hông?

CompTIA hiện tại không thấy có khóa học Ansible automation nào riêng. Chỉ thấy có khóa học CompTIA Linux+ có nội dung về Linux automation nhưng không rõ có phần Ansible automation hay không hay chỉ là Bash script automation. CompTIA Linux+ có các bài học bài học và chủ đề về Linux như bên …

CompTIA có khóa học Ansible automation nào hông? Read More »

LPI có các khóa học Ansible nào hem?

LPI hiện tại không thấy có khóa học nào riêng về Ansible. LPI có 1 trang về học Linux Essentials, Open Source Essentials, Web Development Essentials, LPIC-1 Exam 101, LPIC-1 Exam 102 nhưng hiện tại không thấy có nội dung về Ansible automation. https://learning.lpi.org/en/learning-materials/learning-materials LPI có 1 môn để thi lấy chứng chỉ tên là …

LPI có các khóa học Ansible nào hem? Read More »

Pluralsight có các khóa học Ansible nào?

Pluralsight là công ty chuyên bán các video học công nghệ thông tin như các trang mua bán khác của nước ngoài. Pluralsight mua lại A Cloud Guru cũng chuyên làm các video học công nghệ thông tin ngày 02 tháng 06/2021. Hiện tại Pluralsight có các khóa Ansible sau: Linux Administration with Ansible: Getting …

Pluralsight có các khóa học Ansible nào? Read More »

Cloudacademy có các khóa học Ansible automation nào?

Cloudacademy đang có các khóa học Ansible như hình dưới Introduction to Ansible. Lesson 1: What is Configuration Management. Lesson 2: Getting Started With Ansible Hands-on LAB 1: Getting Started with Ansible Hands-on LAB 2: Deploying Web Applications using Ansible Lesson 3: Ansible Basics – Automation Technical Overview Hands-on LAB 3: Ansible Configuration Management Troubleshooting …

Cloudacademy có các khóa học Ansible automation nào? Read More »

Linkedin có các khóa học Ansible nào?

Linkedin có Linkedin learning bán các khóa học công nghệ thông tin bằng video cho người nào muốn mua. Linkedin mua lại công ty Lynda.com chuyên làm các video học công nghệ thông tin vào năm 2015. Linkedin hiện tại có các khóa học Ansible như bên dưới Learning Ansible. Ansible Essential Training. Red Hat …

Linkedin có các khóa học Ansible nào? Read More »

Các khóa học Ansible trên Coursera

Coursera hiện tại có 17 khóa học Ansible như hình dưới Fundamentals of Ansible của Red Hat. Automation with Ansible của Whizlabs. Introduction to Ansible: The Fundamentals của Coursera Project Network. Mastering Ansible Automation của Codio. Ansible for Network Automation của Cisco Learning and Certifications. Network Automation Engineering Fundamentals Specialization của Cisco Learning and Certifications. …

Các khóa học Ansible trên Coursera Read More »

Udemy có các khóa học Ansible nào ?

Udemy là trang web mà bạn có thể đăng kí vai trò là người dạy (instructor) và upload các video học công nghệ thông tin lên để bán. Tên mỗi khóa học và nội dung học do mỗi người tự làm ra và đặt tên tùy ý. Giá của mỗi khóa học công nghệ thông …

Udemy có các khóa học Ansible nào ? Read More »