DevOps thực chiến

Vagrant Ansible local provisioner có thể chạy bằng mấy cách?

Vagrant Ansible local provisioner là chức năng tự động chạy Ansible sau khi máy ảo khởi dộng lên xong. Để chạy được Vagrant Ansible local provisioner thì Vagrant box Linux được đóng gói phải cài sẵn Ansible để làm Ansible control node. Cũng có thể kết hợp Vagrant shell provisioner để cài Ansible trước để …

Vagrant Ansible local provisioner có thể chạy bằng mấy cách? Read More »

Red hat có các khóa học Ansible nào?

Ansible được Michael DeHaan viết ra như 1 startup công nghệ sau khi nghỉ việc ở Red Hat vào 02/2012. Red Hat mua lại Ansible tháng 10/2015 với giá đồn đoán là 100 triệu đô la, 1 nguồn tin tin cậy cho biết giá là 150 triệu USD. Red Hat có các khóa học về …

Red hat có các khóa học Ansible nào? Read More »

LPI có các khóa học Ansible nào hem?

LPI hiện tại không thấy có khóa học nào riêng về Ansible. LPI có 1 trang về học Linux Essentials, Open Source Essentials, Web Development Essentials, LPIC-1 Exam 101, LPIC-1 Exam 102 nhưng hiện tại không thấy có nội dung về Ansible automation. https://learning.lpi.org/en/learning-materials/learning-materials LPI có 1 môn để thi lấy chứng chỉ tên là …

LPI có các khóa học Ansible nào hem? Read More »

Các khóa học Ansible trên Coursera

Coursera hiện tại có 17 khóa học Ansible như hình dưới Fundamentals of Ansible của Red Hat. Automation with Ansible của Whizlabs. Introduction to Ansible: The Fundamentals của Coursera Project Network. Mastering Ansible Automation của Codio. Ansible for Network Automation của Cisco Learning and Certifications. Network Automation Engineering Fundamentals Specialization của Cisco Learning and Certifications. …

Các khóa học Ansible trên Coursera Read More »