CompTIA có khóa học Ansible automation nào hông?

CompTIA hiện tại không thấy có khóa học Ansible automation nào riêng. Chỉ thấy có khóa học CompTIA Linux+ có nội dung về Linux automation nhưng không rõ có phần Ansible automation hay không hay chỉ là Bash script automation. CompTIA Linux+ có các bài học bài học và chủ đề về Linux như bên …

CompTIA có khóa học Ansible automation nào hông? Read More »