Linkedin có các khóa học Ansible nào?

Linkedin có Linkedin learning bán các khóa học công nghệ thông tin bằng video cho người nào muốn mua. Linkedin mua lại công ty Lynda.com chuyên làm các video học công nghệ thông tin vào năm 2015. Linkedin hiện tại có các khóa học Ansible như bên dưới Learning Ansible. Ansible Essential Training. Red Hat …

Linkedin có các khóa học Ansible nào? Read More »