Enterprise Linux

rpm repository có còn ai xài nữa không?

rpm repository có còn ai xài nữa không? Ngắn gọn là có. Rất nhiều phần mềm, ứng dụng đang đóng gói theo định dạng rpm để xài và không có nhu cầu đóng gói thành dạng Container image. Nói cách khác Phần mềm, ứng dụng được đóng gói theo rpm vẫn đang xài phổ biến …

rpm repository có còn ai xài nữa không? Read More »

CentOS 7 CentOS 8 Stream CentOS 9 Stream là gì?

CentOS là viết tắt của chữ Community Enterprise Operating System là bản Linux được đóng gói lại từ mã nguồn của RHEL. CentOS được xem là bản RHEL clone hay RHEL derivative đầu tiên vào đời từ 05/2004. Mô hình phát triển của CentOS ngày xưa giúp CentOS đúng nghĩa là 1 bản Enterprise Linux. …

CentOS 7 CentOS 8 Stream CentOS 9 Stream là gì? Read More »

Biến thể của RHEL RHEL derivatives AlmaLinux ngày ấy bây giờ ra sao?

AlmaLinux tự giới thiệu là 1 bản Linux miễn phí vì cộng đồng, mãi mãi cho cộng đồng. AlmaLinux cũng cung cấp hỗ trợ kĩ thuật có phí (commercial support) cho người dùng nên có thể xem đây là bản Enterprise Linux. Về mặt kĩ thuật, AlmaLinux là 1 biến thể của RHEL, 1 thời …

Biến thể của RHEL RHEL derivatives AlmaLinux ngày ấy bây giờ ra sao? Read More »

RHEL clones Rocky Linux ngày ấy bây giờ ra sao?

Rocky Linux là bản Linux miễn phí đặt tên theo Rocky McGaugh người cùng sáng lập (cofounder) dự án CentOS Về mặt kĩ thuật, Rocky Linux cũng là 1 biến thể của RHEL như AlmaLinux. Sau khi Red Hat chuyển sang mô hình chỉ cung cấp mã nguồn (source code) cho các khách hàng mua …

RHEL clones Rocky Linux ngày ấy bây giờ ra sao? Read More »