CentOS 7 CentOS 8 Stream CentOS 9 Stream là gì?

CentOS là viết tắt của chữ Community Enterprise Operating System là bản Linux được đóng gói lại từ mã nguồn của RHEL. CentOS được xem là bản RHEL clone hay RHEL derivative đầu tiên vào đời từ 05/2004. Mô hình phát triển của CentOS ngày xưa giúp CentOS đúng nghĩa là 1 bản Enterprise Linux. …

CentOS 7 CentOS 8 Stream CentOS 9 Stream là gì? Read More »