RHEL forks

yum repository hay dnf repository hay rpm repository?

rpm repository là kho chứa các phần mềm, ứng dụng được đóng gói ở dạng rpm. yum là công cụ front end để cài từ kho chứa các gói rpm. dnf cũng là công cụ front end để cài từ kho chứa các gói rpm. Vậy tên gọi rpm repository hay yum repository hay dnf …

yum repository hay dnf repository hay rpm repository? Read More »

rpm repository có còn ai xài nữa không?

rpm repository có còn ai xài nữa không? Ngắn gọn là có. Rất nhiều phần mềm, ứng dụng đang đóng gói theo định dạng rpm để xài và không có nhu cầu đóng gói thành dạng Container image. Nói cách khác Phần mềm, ứng dụng được đóng gói theo rpm vẫn đang xài phổ biến …

rpm repository có còn ai xài nữa không? Read More »

CentOS 7 CentOS 8 Stream CentOS 9 Stream là gì?

CentOS là viết tắt của chữ Community Enterprise Operating System là bản Linux được đóng gói lại từ mã nguồn của RHEL. CentOS được xem là bản RHEL clone hay RHEL derivative đầu tiên vào đời từ 05/2004. Mô hình phát triển của CentOS ngày xưa giúp CentOS đúng nghĩa là 1 bản Enterprise Linux. …

CentOS 7 CentOS 8 Stream CentOS 9 Stream là gì? Read More »