Biến thể của RHEL RHEL derivatives AlmaLinux ngày ấy bây giờ ra sao?

AlmaLinux tự giới thiệu là 1 bản Linux miễn phí vì cộng đồng, mãi mãi cho cộng đồng. AlmaLinux cũng cung cấp hỗ trợ kĩ thuật có phí (commercial support) cho người dùng nên có thể xem đây là bản Enterprise Linux. Về mặt kĩ thuật, AlmaLinux là 1 biến thể của RHEL, 1 thời …

Biến thể của RHEL RHEL derivatives AlmaLinux ngày ấy bây giờ ra sao? Read More »