Red Hat Universal Base Image

microdnf trên Red Hat Enterprise Linux để làm gì?

Cá Atlantic Needlefish Red Hat Enterprise Linux hay RHEL xài công cụ quản lí gói là rpm làm backend và yum hay dnf làm frontend. dnf còn gọi là yum v4 vì được viết lại để chạy nhanh hơn và tốn ít RAM hơn yum. Trong môi trường giả lập OS tối thiểu của Container …

microdnf trên Red Hat Enterprise Linux để làm gì? Read More »

RHEL clones Rocky Linux ngày ấy bây giờ ra sao?

Rocky Linux là bản Linux miễn phí đặt tên theo Rocky McGaugh người cùng sáng lập (cofounder) dự án CentOS Về mặt kĩ thuật, Rocky Linux cũng là 1 biến thể của RHEL như AlmaLinux. Sau khi Red Hat chuyển sang mô hình chỉ cung cấp mã nguồn (source code) cho các khách hàng mua …

RHEL clones Rocky Linux ngày ấy bây giờ ra sao? Read More »