RHEL clones Rocky Linux ngày ấy bây giờ ra sao?

Rocky Linux là bản Linux miễn phí đặt tên theo Rocky McGaugh người cùng sáng lập (cofounder) dự án CentOS Về mặt kĩ thuật, Rocky Linux cũng là 1 biến thể của RHEL như AlmaLinux. Sau khi Red Hat chuyển sang mô hình chỉ cung cấp mã nguồn (source code) cho các khách hàng mua …

RHEL clones Rocky Linux ngày ấy bây giờ ra sao? Read More »