Cài Oracle database 21c tự động bằng SQL script

Cài Oracle database 21c bằng SQL script không có gì mới cả Từ Oracle 11g đã có cài từ sql script rồi Các kĩ sư Oracle đã viết sql script cho quá trình cài đặt Oracle database có điều ít người để ý chuyện này Như chúng tôi đã nói Hiểu rõ tất cả những …

Cài Oracle database 21c tự động bằng SQL script Read More »