How does Docker work hay Docker hoạt động như thế nào?

Docker hoạt động như thế nào? Docker đóng gói các phần mềm, ứng dụng thành dạng container có nhiều thuận tiện hơn so với trước đây là đóng gói bằng rpm trên dòng Red Hat và deb trên dòng Debian hay apk trên Alpine Linux. Chú ý cách đóng gói bằng rpm, deb, apk vẫn …

How does Docker work hay Docker hoạt động như thế nào? Read More »