Podman container

namespaces trong Linux kernel để chạy được Podman container và Docker container – Phần 1

Bạn đã từng nghe nói Podman container hay Docker container chạy được là nhờ có chức năng namespaces trong Linux kernel đúng không? Đúng vậy Podman container hay Docker container sử dụng Linux namespaces để tạo ra các container giả lập hệ điều hành hay ở dạng 1 môi trường hệ điều hành cô lập …

namespaces trong Linux kernel để chạy được Podman container và Docker container – Phần 1 Read More »

Oracle Linux slim container và Oracle Linux container khác gì nhau?

Oracle Linux 9 slim container có dung lượng nhỏ hơn Oracle Linux 9 container Để hiểu rõ oraclelinux9-slim container và oraclelinux9 container khác nhau cụ thể chỗ nào bạn hãy mua khóa học Docker container 3 trong 1 của chúng tôi Build Docker container image tối ưu – LAB 09 Oracle Linux 9 là hệ …

Oracle Linux slim container và Oracle Linux container khác gì nhau? Read More »

bookworm-slim bookworm container image khác gì nhau?

Bookworm là con sâu chuyên chui vào sách vở để ăn các trang giấy nên người ta thường gọi là con mọt sách Đây là bàn ăn không chịu dọn dẹp của con mọt sách 😀 Con mọt sách nếu ăn gỗ mục thì nhìn như này Debian 12 được đặt tên là bookworm Debian …

bookworm-slim bookworm container image khác gì nhau? Read More »

Linux container được Google sử dụng bao nhiêu lần để đóng gói phần mềm, ứng dụng?

Trong ngành công nghệ phần mềm các software engineer, application developer thường đặt câu hỏi này Linux container có được các công ty lớn trên thế giới xài không? Google đã gián tiếp trả lời câu hỏi này như sau Mọi thứ ở Google đều chạy ở dạng container Linux container chạy vài tỉ container …

Linux container được Google sử dụng bao nhiêu lần để đóng gói phần mềm, ứng dụng? Read More »