vmlinux

Quá trình khởi động Linux nhìn từ Linux kernel vmlinuz tự giải nén thành vmlinux

Nội dung Linux kernel này cũng nằm trong môn học hệ điều hành được dạy cho sinh viên các ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Chúng tôi không đi vào kiến thức hệ điều hành ở dạng lý thuyết mà nhảy vào làm …

Quá trình khởi động Linux nhìn từ Linux kernel vmlinuz tự giải nén thành vmlinux Read More »

Loadable kernel module hay Linux kernel module built-in

Loadable kernel module hay LKM là module được biên dịch ở dạng rời có thể gắn vào hay tháo ra khỏi Linux kernel. Linux kernel module built-in là module được biên dịch bỏ vào bên trong Linux kernel là vmlinuz. Linux kernel config được biên dịch kiểu module rời hay bỏ vào trong vmlinuz là …

Loadable kernel module hay Linux kernel module built-in Read More »

Linux kernel được giải nén bằng công cụ gì?

Biên dịch Linux kernel ở dạng nén sẽ tạo ra file vmlinuz nằm ở /boot Nói cách khác Linux kernel ở dạng nén thường tên là vmlinuz. vmlinuz được nén bằng zstd trên Ubuntu Server 22.04 vmlinuz được nén bằng xz trên Debian 12 Bookworm vmlinuz được nén bằng gzip trên AlmaLinux 9 Sau khi …

Linux kernel được giải nén bằng công cụ gì? Read More »

Linux kernel được nén kiểu gì? Phần 1

Linux kernel thường ở dạng nén chứ hổng phải ở dạng chạy được ELF (Executable and Linkable Format). Biên dịch Linux kernel cho mình 7 kiểu nén Linux kernel như hình ở trên trển. Linux kernel nén bằng gzip. Linux kernel nén bằng bzip2. Linux kernel nén bằng LZMA. Linux kernel nén bằng XZ.