extract-vmlinux

Bài tập lập trình shell thực chiến bằng cách chỉnh sửa extract-vmlinux

extract-vmlinux là shell script dùng để giải nén Linux kernel là vmlinuz thành dạng ELF chạy được gọi là vmlinux. Bài tập lập trình shell thực chiến là viết lại 2 dòng code mới trong extract-vmlinux để code theo cách thông thường, dễ nhìn, dễ hiểu hơn. https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/scripts/extract-vmlinux

Compile Linux kernel mất bao nhiêu thời gian?

Biên dịch nhân Linux hết bao lâu? Khóa học Lập trình Bash shell chuyên sâu cho Dev, DevOps, DevSecOps cần biên dịch Linux kernel để bật chức năng CONFIG_IKCONFIG để chạy được extract-ikconfig. Tây có câu Time is money, Ta cũng thường nói Thời gian là tiền bạc nên tiết kiệm thời gian cũng là …

Compile Linux kernel mất bao nhiêu thời gian? Read More »

Biên dịch nhân Linux để làm gì?

Cơm lam ngũ sắc của đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc. Biên dịch nhân Linux để bật chức năng nào đó của Linux kernel mà bản Linux bạn đang xài như Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux… hổng có? Nói cách khác Bạn muốn xài 1 chức năng nào đó của Linux kernel mà …

Biên dịch nhân Linux để làm gì? Read More »

Linux kernel được giải nén bằng công cụ gì?

Biên dịch Linux kernel ở dạng nén sẽ tạo ra file vmlinuz nằm ở /boot Nói cách khác Linux kernel ở dạng nén thường tên là vmlinuz. vmlinuz được nén bằng zstd trên Ubuntu Server 22.04 vmlinuz được nén bằng xz trên Debian 12 Bookworm vmlinuz được nén bằng gzip trên AlmaLinux 9 Sau khi …

Linux kernel được giải nén bằng công cụ gì? Read More »