Linux kernel module built-in

Linux kernel module trên Rocky Linux 9 và Ubuntu Server 22.04 có gì khác nhau?

Sau khi coi xong bài tech Linux kernel module được nén kiểu gì khi biên dịch nhân Linux? bạn đã biết Linux kernel module có thể được nén lại thành gz, xz, zstd. Khi biên dịch nhân Linux trên Ubuntu Server 22.04 thì Linux kernel module được chọn để nguyên, không nén lại. Coi thông …

Linux kernel module trên Rocky Linux 9 và Ubuntu Server 22.04 có gì khác nhau? Read More »

Linux kernel module được nén kiểu gì khi biên dịch nhân Linux?

Linux kernel module có thể được nén thành dạng gzip, xz, zstd khi biên dịch nhân Linux. Linux kernel module được nén lại sẽ tiết kiệm được dung lượng lưu trữ, khi tải từ đĩa cứng lên RAM sẽ nhanh hơn bình thường và được tự giải nén trên RAM sẽ rất nhanh vì RAM …

Linux kernel module được nén kiểu gì khi biên dịch nhân Linux? Read More »

Loadable kernel module hay Linux kernel module built-in

Loadable kernel module hay LKM là module được biên dịch ở dạng rời có thể gắn vào hay tháo ra khỏi Linux kernel. Linux kernel module built-in là module được biên dịch bỏ vào bên trong Linux kernel là vmlinuz. Linux kernel config được biên dịch kiểu module rời hay bỏ vào trong vmlinuz là …

Loadable kernel module hay Linux kernel module built-in Read More »