Quá trình khởi động Linux nhìn từ Linux kernel vmlinuz tự giải nén thành vmlinux

Nội dung Linux kernel này cũng nằm trong môn học hệ điều hành được dạy cho sinh viên các ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Chúng tôi không đi vào kiến thức hệ điều hành ở dạng lý thuyết mà nhảy vào làm …

Quá trình khởi động Linux nhìn từ Linux kernel vmlinuz tự giải nén thành vmlinux Read More »