CONFIG_IKCONFIG_PROC

Loadable kernel module hay Linux kernel module built-in

Loadable kernel module hay LKM là module được biên dịch ở dạng rời có thể gắn vào hay tháo ra khỏi Linux kernel. Linux kernel module built-in là module được biên dịch bỏ vào bên trong Linux kernel là vmlinuz. Linux kernel config được biên dịch kiểu module rời hay bỏ vào trong vmlinuz là …

Loadable kernel module hay Linux kernel module built-in Read More »

Alpine Linux có Linux kernel config khác gì với Red Hat Enterprise Linux – Ubuntu – Debian?

Cũng là bánh tét nhưng nhân bánh tét lại khác nhau. Có bánh tét nhân thịt, bánh tét nhân chuối, bánh tét nhân đậu xanh, bánh tét nhân đậu đen… Người thành công luôn có lối đi riêng? Linux kernel của mỗi bản Linux như Red Hat, SUSE, Ubuntu, Debian, Alpine Linux đều khác nhau. …

Alpine Linux có Linux kernel config khác gì với Red Hat Enterprise Linux – Ubuntu – Debian? Read More »