DNF Package Manager

yum repository hay dnf repository hay rpm repository?

rpm repository là kho chứa các phần mềm, ứng dụng được đóng gói ở dạng rpm. yum là công cụ front end để cài từ kho chứa các gói rpm. dnf cũng là công cụ front end để cài từ kho chứa các gói rpm. Vậy tên gọi rpm repository hay yum repository hay dnf …

yum repository hay dnf repository hay rpm repository? Read More »

microdnf trên Red Hat Enterprise Linux để làm gì?

Cá Atlantic Needlefish Red Hat Enterprise Linux hay RHEL xài công cụ quản lí gói là rpm làm backend và yum hay dnf làm frontend. dnf còn gọi là yum v4 vì được viết lại để chạy nhanh hơn và tốn ít RAM hơn yum. Trong môi trường giả lập OS tối thiểu của Container …

microdnf trên Red Hat Enterprise Linux để làm gì? Read More »