microdnf trên Red Hat Enterprise Linux để làm gì?

Cá Atlantic Needlefish Red Hat Enterprise Linux hay RHEL xài công cụ quản lí gói là rpm làm backend và yum hay dnf làm frontend. dnf còn gọi là yum v4 vì được viết lại để chạy nhanh hơn và tốn ít RAM hơn yum. Trong môi trường giả lập OS tối thiểu của Container …

microdnf trên Red Hat Enterprise Linux để làm gì? Read More »