Linux kernel configuration

Linux kernel configuration được biên dịch ở dạng module rời gắn vào Linux kernel được trên Ubuntu Server 22.04

Đời người tưởng dài nhưng rất ngắn ngủi nếu tính ra trong cuộc đời mỗi con người làm được gì. Chúng tôi không muốn các bạn mất quá nhiều thời gian trong việc compile linux kernel theo các hướng dẫn trên mạng Internet đang có. Các bạn cứ tìm với các từ như bên dưới …

Linux kernel configuration được biên dịch ở dạng module rời gắn vào Linux kernel được trên Ubuntu Server 22.04 Read More »