namespaces trong Linux kernel để chạy được Podman container và Docker container – Phần 1

Bạn đã từng nghe nói Podman container hay Docker container chạy được là nhờ có chức năng namespaces trong Linux kernel đúng không? Đúng vậy Podman container hay Docker container sử dụng Linux namespaces để tạo ra các container giả lập hệ điều hành hay ở dạng 1 môi trường hệ điều hành cô lập …

namespaces trong Linux kernel để chạy được Podman container và Docker container – Phần 1 Read More »