SQL Developer có Data Guard để coi

SQL Developer là công cụ Oracle database client được Oracle phát triển để giúp các Database developer và Database Administrator có 1 cuộc sống thoải mái hơn. SQL developer là 1 môi trường phát triển tích hợp (IDE – Integrated Development Environment) móc vào Oracle database ở dạng Winform chứ không phải ứng dụng Web. …

SQL Developer có Data Guard để coi Read More »