Red hat có các khóa học Ansible nào?

Ansible được Michael DeHaan viết ra như 1 startup công nghệ sau khi nghỉ việc ở Red Hat. Red Hat mua lại Ansible tháng 10/2015 với giá đồn đoán là 100 triệu đô la, 1 nguồn tin tin cậy cho biết giá là 150 triệu USD. Red Hat có các khóa học về Ansible như …

Red hat có các khóa học Ansible nào? Read More »