Pluggable Authentication Modules

Băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512 có thêm số round để làm gì?

Bài này làm rõ hơn về thuật toán SHA512 để các bạn lớp lập trình thực chiến cho DevOps code thêm chương trình check_root_password. Cháo thịt bằm và khoa học máy tính Hệ điều hành Linux chứng thực người dùng, mật khẩu bằng cơ chế PAM. Trong file cấu hình của PAM có thể khai …

Băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512 có thêm số round để làm gì? Read More »

Ubuntu Server 24.04 xài thuật toán SHA512 hay thuật toán yescrypt để băm mật khẩu ?

Trong khi Red Hat Enterprise Linux chỉ băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512 từ RHEL 5 tới giờ, cũng 17 năm òi thì Ubuntu đã chuyển sang xài thuật toán yescrypt để băm mật khẩu từ Ubuntu Server 22.04. Khi cài Ubuntu Server 24.04 hoặc Ubuntu Desktop 24.04 thì chương trình cài đặt tự …

Ubuntu Server 24.04 xài thuật toán SHA512 hay thuật toán yescrypt để băm mật khẩu ? Read More »