Laptop 64GB RAM

Biên dịch nhân Linux trên máy ảo VirtualBox và máy ảo VMware Workstation có gì khác nhau hem?

Lõi trái đất theo mấy ông nhà khoa học trái đất. Hình khác về các lớp trên cục đất chúng ta đang sống. Biên dịch nhân Linux là 1 công việc mất khá nhiều thời gian vì nhân Linux (Linux kernel) có rất nhiều chức năng. Biên dịch Linux kernel chạy nhanh chủ yếu nhờ …

Biên dịch nhân Linux trên máy ảo VirtualBox và máy ảo VMware Workstation có gì khác nhau hem? Read More »

Laptop 64GB RAM để làm các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu

Laptop 64GB RAM để làm các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu là đây. Laptop 64GB RAM chạy 2 thanh RAM nên gọi là Dual channel. DDR4 32GB bus 3200 MHz Slot 1 nhìn từ CPU-Z. DDR4 32GB bus 3200 MHz Slot 5 nhìn từ CPU-Z. Laptop 64GB RAM bằng lệnh systeminfo trên …

Laptop 64GB RAM để làm các khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu Read More »