Biên dịch nhân Linux trên máy ảo VirtualBox và máy ảo VMware Workstation có gì khác nhau hem?

Lõi trái đất theo mấy ông nhà khoa học trái đất. Hình khác về các lớp trên cục đất chúng ta đang sống. Biên dịch nhân Linux là 1 công việc mất khá nhiều thời gian vì nhân Linux (Linux kernel) có rất nhiều chức năng. Biên dịch Linux kernel chạy nhanh chủ yếu nhờ …

Biên dịch nhân Linux trên máy ảo VirtualBox và máy ảo VMware Workstation có gì khác nhau hem? Read More »