Biên dịch nhân Linux trên máy ảo VirtualBox và máy ảo VMware Workstation có gì khác nhau hem?

Lõi trái đất theo mấy ông nhà khoa học trái đất.

Hình khác về các lớp trên cục đất chúng ta đang sống.

Biên dịch nhân Linux là 1 công việc mất khá nhiều thời gian vì nhân Linux (Linux kernel) có rất nhiều chức năng.

Biên dịch Linux kernel chạy nhanh chủ yếu nhờ vào số lượng core của CPU để biên dịch các Linux kernel module song song.

Lab biên dịch Linux kernel version 6.6.7

Laptop Acer Nitro AN515-57 có cấu hình

CPU Intel core i7 11800H 2.3 GHz 8 core 16 thread

RAM 64 GB DDR4 bus 3200MHz

Ổ cứng PCIe NVMe SSD 512 GB

Ở đây chúng tôi so sánh số vCPU của máy ảo trên VirtualBox và trên VMware Workstation khi biên dịch nhân Linux sẽ chạy hết bao nhiêu CPU trên máy Host – máy cài VirtualBox, VMware Workstation.

Máy ảo VirtualBox 8 vCPU 8 GB RAM biên dịch Linux kernel làm CPU máy vật lí chạy như này.

Máy ảo VMware Workstation 8 vCPU 8 GB RAM biên dịch Linux kernel làm CPU máy vật lí chạy như này.

Kết luận

1 vCPU trên máy ảo chạy VirtualBox chỉ bằng 50% so với 1 vCPU trên máy ảo chạy VMware Workstation.

Nói cách khác

1 vCPU trên máy ảo chạy VMware Workstation bằng 2 vCPU trên máy ảo chạy VirtualBox.

Nếu bạn chỉ cậy CPU có nhiều core trên máy tính vật lí hay nhiều vCPU trên máy ảo để biên dịch Linux kernel nhanh thì bạn vẫn khó đạt được điều mong muốn.

Bạn cần phải bỏ đi các chức năng không cần thiết trong Linux kernel để quá trình biên dịch chạy nhanh hơn nữa.

Khóa học Lập trình Bash shell thực chiến của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ và lập trình để bỏ bớt các chức năng không cần thiết trong Linux kernel để bạn biên dịch nhân Linux nhanh ơi là nhanh.