Oracle dabase 21c cấu hình Huge page bị lỗi memlock vì đâu nên nỗi?

Khi viết Bash script cấu hình Oracle database 21c xài Huge page trên Linux chạy tự động 100% chúng tôi gặp lỗi sau: User oracle khi đăng nhập vào môi trường GNOME trên Red Hat Enterprise Linux 8 và các bản ăn theo như AlmaLinux 8, Rocky Linux 8, Oracle Linux 8… không nhận được …

Oracle dabase 21c cấu hình Huge page bị lỗi memlock vì đâu nên nỗi? Read More »