10. Build hệ thống lưu trữ trên Linux – Lập trình tự động 100%

Lập trình tự động 100% để giảm bớt các bước thao tác tay làm mất thời gian của người học và người dạy.

Build hệ thống bằng công cụ tự động Vagrant.

Vách ngăn cơ bản, truyền thống (basic partition, traditional partition)

RAID 1/5/6/10

LVM – Logical Volume Manager

BtrFS

ZFS (nếu còn thời gian)

NFS (nếu còn thời gian)

iSCSI (nếu còn thời gian)

Disk partition của Photon OS chạy vCenter Server 8 như phòng trọ Sleep box á

Linux network ngày xưa là net-tools có bao nhiêu lệnh?

Linux networking bây xưa là iproute2 có bao nhiêu lệnh?

Các port mạng của các dịch vụ mạng thông dụng

Linux file systems trên Ubuntu Server và Rocky Linux khác gì nhau và khác gì với Filesystem Hierarchy Standard?