16. Build LEMP stack + WordPress – LAB tổng hợp – Lập trình tự động

Mỗi người học được cung cấp 3 subdomain để thực thành trong 90 ngày.

Tối ưu hệ điều hành Linux để chạy LEMP stack và WordPress apllication.

Tối ưu các phần mềm chạy LEMP stack.

Build LEMP stack chạy website và web application tốc độ cao.

Các bạn tìm Cloud Server, VPS miễn phí có IP tĩnh Public để cấu hình 1 Website tốc độ cao chạy Linux server.

Các bạn nhớ đọc kĩ điều kiện miễn phí mới nhất của các cloud nước ngoài… không là bị trừ 1 đống tiền trong thẻ á.

Ở thời điểm hiện tại

AWS free tier có máy ảo EC2 miễn phí 750 giờ

https://aws.amazon.com/vi/free/?all-free-tier

Google Cloud miễn phí 300$ cho khách hàng mới

https://cloud.google.com/free/docs/free-cloud-features#compute

Oracle Cloud miễn phí 300$

https://www.oracle.com/cloud/free/

Microsoft Azure cloud miễn phí 200$ trong 30 ngày đầu

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-services

Chưa xài thử máy ảo miễn phí của Alibaba Cloud nên hổng biết

https://www.alibabacloud.com/vi/free

DigitalOcean miễn phí 200$

https://try.digitalocean.com/freetrialoffer/

Hỏi các công ty Cloud, bán VPS trong nước coi có cho xài thử miễn phí hay không hoặc giá rẻ cũng OK

https://interdata.vn/

https://cmccloud.vn/

https://www.vngcloud.vn/

https://fptcloud.com/

https://viettelidc.com.vn/

https://vinahost.vn/

https://vietnix.vn/

https://azdigi.com/

https://vhost.vn/

https://thuevpsgiare.vn/