Photon OS

Disk partition của Photon OS chạy vCenter Server 8 như phòng trọ Sleep box á

ESXi Host Client nhìn Photon OS disk partitioning trên view web. Nhờ Enable Thin Disk Mode mà vCSA 8 mới xài 23.13 GB trên mức dự thu là 586.43 GB 😀 Disk partition của Photon OS nhìn từ view của parted. Photon OS với disk partition nhìn từ view của fdisk. Photon OS filesystem thì …

Disk partition của Photon OS chạy vCenter Server 8 như phòng trọ Sleep box á Read More »

RPM Package Manager được hệ điều hành Linux nào xài?

Các kiểu áo dài – Hình minh họa RPM Package Manager là kiểu đóng gói Linux kernel và các phần mềm mã nguồn mở khác phổ biến trên các hệ điều hành Linux. RPM là viết tắt của chữ Red Hat Package Manager do đây là công cụ được Red Hat phát triển để đóng …

RPM Package Manager được hệ điều hành Linux nào xài? Read More »