Photon OS Hệ điều hành Linux của VMware để làm gì?

Photon OS là hệ điều hành Linux của VMware để chạy vCenter Server Appliance 8 (vCSA 8). Photon OS sử dụng rpm để đóng gói Linux kernel và các phần mềm mã nguồn mở GNU khác. Linux kernel của Photon OS 4 chạy vCSA 8 là 5.10.