Ngôn ngữ lập trình Rust

Ngôn ngữ lập trình Rust trong Linux kernel có tốt hơn ngôn ngữ lập trình C ?

Ngôn ngữ lập trình Rust đã tìm đường đến Linux kernel 6.1 thành công vào tháng 12/2022. Linux kernel module mới nên viết bằng Rust thay vì C. Các phần còn lại của Linux kernel nếu chuyển được sang Rust thì chuyển. Đó là lời khuyên của những người ủng hộ Rust sinh sôi nảy …

Ngôn ngữ lập trình Rust trong Linux kernel có tốt hơn ngôn ngữ lập trình C ? Read More »

Ngôn ngữ lập trình Rust được hỗ trợ khi biên dịch Linux kernel

Ngôn ngữ lập trình Rust được thêm vào từ Linux kernel 6.1 tháng 12/2022. Giao diện chọn chức năng để biên dịch Linux kernel viết bằng GTK khi gõ lệnh make xconfig có Rust support như hình dưới Rust support trong Linux kernel viết bằng Qt như hình này Màn hình đồ họa viết bằng …

Ngôn ngữ lập trình Rust được hỗ trợ khi biên dịch Linux kernel Read More »

Phản ứng oxi hóa khử Redox và Redox OS Hệ điều hành như Unix viết bằng ngôn ngữ lập trình Rust

Redox là hệ điều hành như Unix được viết bằng ngôn ngữ lập trình Rust. Redox OS chạy chế độ đồ họa với Orbital sẽ như này Redox là hệ điều hành loại microkernel so với Linux là monolithic kernel. Microkernel thì hiện nay có hệ điều hành Redox và hệ điều hành MINIX. Redox …

Phản ứng oxi hóa khử Redox và Redox OS Hệ điều hành như Unix viết bằng ngôn ngữ lập trình Rust Read More »