Phản ứng oxi hóa khử Redox và Redox OS Hệ điều hành như Unix viết bằng ngôn ngữ lập trình Rust

Redox là hệ điều hành như Unix được viết bằng ngôn ngữ lập trình Rust. Redox OS chạy chế độ đồ họa với Orbital sẽ như này Redox là hệ điều hành loại microkernel so với Linux là monolithic kernel. Microkernel thì hiện nay có hệ điều hành Redox và hệ điều hành MINIX. Redox …

Phản ứng oxi hóa khử Redox và Redox OS Hệ điều hành như Unix viết bằng ngôn ngữ lập trình Rust Read More »