Ngôn ngữ lập trình Rust trong Linux kernel có tốt hơn ngôn ngữ lập trình C ?

Ngôn ngữ lập trình Rust đã tìm đường đến Linux kernel 6.1 thành công vào tháng 12/2022. Linux kernel module mới nên viết bằng Rust thay vì C. Các phần còn lại của Linux kernel nếu chuyển được sang Rust thì chuyển. Đó là lời khuyên của những người ủng hộ Rust sinh sôi nảy …

Ngôn ngữ lập trình Rust trong Linux kernel có tốt hơn ngôn ngữ lập trình C ? Read More »