Ngôn ngữ lập trình Rust được hỗ trợ khi biên dịch Linux kernel

Ngôn ngữ lập trình Rust được thêm vào từ Linux kernel 6.1 tháng 12/2022. Giao diện chọn chức năng để biên dịch Linux kernel viết bằng GTK khi gõ lệnh make xconfig có Rust support như hình dưới Rust support trong Linux kernel viết bằng Qt như hình này Màn hình đồ họa viết bằng …

Ngôn ngữ lập trình Rust được hỗ trợ khi biên dịch Linux kernel Read More »