Linux network

Linux networking bây giờ là iproute2 có bao nhiêu lệnh?

iproute2 là công cụ quản lí mạng đời mới, có nhiều chức năng nâng cao và điều thú vị là thuộc dự án mã nguồn mở Linux kernel. iproute2 sử dụng cơ chế netlink của Linux kernel network subsytem trong khi net-tools cử dụng cơ chế ioctl đã lỗi thời. Các hệ điều hành Linux …

Linux networking bây giờ là iproute2 có bao nhiêu lệnh? Read More »

Linux network ngày xưa là net-tools có bao nhiêu lệnh?

Mạng máy tính trên Linux ngày xưa không thể thiếu lệnh netstat, ifconfig, route… Nhiều bash script tới giờ vẫn xài các lệnh netstat, ifconfig, route… vì lí do lịch sử để lại, nếu thay đổi sẽ bị bể rất nhiều thứ. net-tools là công cụ mạng mặc định trên các hệ điều hành Linux …

Linux network ngày xưa là net-tools có bao nhiêu lệnh? Read More »