Linux networking bây giờ là iproute2 có bao nhiêu lệnh?

iproute2 là công cụ quản lí mạng đời mới, có nhiều chức năng nâng cao và điều thú vị là thuộc dự án mã nguồn mở Linux kernel. iproute2 sử dụng cơ chế netlink của Linux kernel network subsytem trong khi net-tools cử dụng cơ chế ioctl đã lỗi thời. Các hệ điều hành Linux …

Linux networking bây giờ là iproute2 có bao nhiêu lệnh? Read More »