Linux network ngày xưa là net-tools có bao nhiêu lệnh?

Mạng máy tính trên Linux ngày xưa không thể thiếu lệnh netstat, ifconfig, route… Nhiều bash script tới giờ vẫn xài các lệnh netstat, ifconfig, route… vì lí do lịch sử để lại, nếu thay đổi sẽ bị bể rất nhiều thứ. net-tools là công cụ mạng mặc định trên các hệ điều hành Linux …

Linux network ngày xưa là net-tools có bao nhiêu lệnh? Read More »