Embedded Systems

Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất?

VMware ESXi 8 là hệ điều hành Linux chuyên dụng để ảo hóa máy chủ vật lí, Tây gọi là Bare-metal hypervisor hay Native hypervisor. Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất với nhiều tính năng mới? Vì ESXi 8 cần tối ưu nhất sao cho nó …

Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất? Read More »

Lập trình nhúng trên Linux có cần busybox?

Lập trình nhúng trên Linux thường chạy trên các phần cứng hạn chế về tài nguyên CPU, RAM, đĩa cứng… Vì vậy nhu cầu nấu nướng lại hệ điều hành Linux sao cho nhỏ gọn hơn, bỏ hết các thành phần không cần thiết đi giúp Linux khởi động nhanh hơn, chạy nhanh hơn, tốn …

Lập trình nhúng trên Linux có cần busybox? Read More »